Biblioteca de spețe – E

Biblioteca de spețe E

Întrebare: Aplicabilitatea prevederilor art. 35 din Legea nr. 99/2016 în cazul achizițiilor efectuate de structuri organizatorice din cadrul unei entitati ...
Citește Mai Mult
Întrebare : Situațiile în care o autoritate contractantă poate solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la excluderea ...
Citește Mai Mult
Evaluare Întrebare: Documentele justificative actualizate trebuie sa fie valabile la data termenului limita de depunere a ofertei in SEAP sau ...
Citește Mai Mult
Experiența similară Întrebare: In cazul in care la o procedura de achizitie, a fost formulata cerinta minima privind experienta similara, ...
Citește Mai Mult
Extrase Întrebare: Conform art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016 autoritatea contractanta are obligatia publicarii in SEAP extrase din ...
Citește Mai Mult
Încarc...
(Visited 10.518 times, 1 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice