Biblioteca de spețe – P

Biblioteca de spețe P

Parteneriat pentru inovare Întrebare: Exemple de produs/serviciu/lucrare ce se pot achizitona in cadrul procedurii parteneriatului pentru inovare. Diferențe de concept ...
Citește Mai Mult
Întrebare :  În cadrul unei proceduri de achiziție publică, un operatorul economic a participat în trei calități distincte, respectiv: în calitate ...
Citește Mai Mult
Penalități Întrebare: Penalitatile si/sau majorarile de intarziere pot fi retinute din garantia de buna executie? Răspuns: In conformitate cu principiul ...
Citește Mai Mult
Întrebare: O societate de servicii energetice de tip ESCO intenționează să participe la procedurile de atribuire organizate de o autoritate ...
Citește Mai Mult
Întrebare : Posibilitatea extinderii principiilor din definiția existentă în legislația națională și Directiva 24/2014/UE pentru produsele similare la serviciile similare, ...
Citește Mai Mult
Întrebare : Societatea X a participat ca ofertant într-o procedura de achiziție publică. Comisia de evaluare a ofertelor a solicitat ...
Citește Mai Mult
Procedură de atribuire Întrebare: Se pot derula proceduri de atribuire avand in vedere faptul ca bugetul nu este inca aprobat? ...
Citește Mai Mult
Procedură de atribuire online Întrebare: Avem rugamintea de a ne preciza daca la o procedura de atribuire on-line care este ...
Citește Mai Mult
Procedura simplificată Întrebare: Este interzisa subcontractarea in cazul procedurilor simplificate? Răspuns: In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr ...
Citește Mai Mult
Procedura simplificată proprie Întrebare: Procedura simplificată proprie se supune căilor de atac conform Legii nr. 101/2016? Răspuns: Conform art. 1 ...
Citește Mai Mult
(Visited 10.759 times, 1 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice