Cariera profesională

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante de execuție – 21.11.2019

Agenţia Naţională pentru Achiziții  Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante de execuție: – consilier clasa I gradul profesional debutant (ID 444288 ) din cadrul Serviciului salarizare și servicii interne, Direcția managementul resurselor umane – în data de 21.11.2019 – proba scrisă; Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.465 din...

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general

Agenţia Naţională pentru Achiziții  Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general (ID 532640) al Direcției generale monitorizare şi supervizare sistem din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.  Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziții  Publice, în data de 06.11.2019, ora 10.00 – proba scrisă; Condițiile...

Anunț – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului implementare strategie – Direcţia politici publice și relaţii internaţionale – Direcţia generală politici publice, strategie și proiecte – 24.10.2019

Agenția Națională pentru Achiziţii Publice organizează concurs de recrutare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri...

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de șef-serviciu – Serviciul colectare, prelucrare și evaluare date, Direcția supervizare sistem, Direcția generală monitorizare și supervizare sistem din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice – 12.09.2019

Rezultat soluționare contestații proba scrisă Rezultat probă scrisă Rezultat soluționare contestații Rezultatul final al probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul TI Rezultat selectie a dosarelor – 06.09.2019 Anunț concurs funcție publică de conducere – șef serviciu 12.09.2019       Afișat astăzi: 13.08.2019

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Serviciului documentații de atribuire contracte de lucrări, Direcția de evaluare documentații de atribuire, Direcția generală control ex-ante – 14.01.2019

REZULTATE  REZULTAT SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DIN DATA DE 14.01.2019  Rezultat final – proba suplimentară de testare a competentelor specifice în domeniul TI  Rezultatul la proba scrisă -14.01.2019  Rezultat – Probă interviu – 14.01.2019  Rezultat final – 14.01.2019   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei...

ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante – 14.12.2018

 REZULTAT – SELECTIA DOSARELOR  REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS DIN DATA DE 14.12.2018  REZULTAT PROBA INTERVIU – 14.12.2018.  REZULTAT CONTESTATIE PROBA INTERVIU – 14.12.2018  REZULTAT FINAL – 14.12.2018   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Achiziții...

ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante – 13.12.2018

 rezultat selectie dosare  Rezultat PROBA TI CONCURS 13.12.2018 PROBA SCRISA  rezultat proba scrisa – 13.12.2018  rezultat proba interviu – 13.12.2018  rezultat solutionare contestatii concurs 13.12.2018-proba scrisa  rezultat final concurs 13.12.2018   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Agenția...

ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante – 10.12.2018

Anunt modificare sediu sustinere probe  REZULTAT CONTESTATIE – SELECTIA DOSARELOR  REZULTAT – SELECTIA DOSARELOR  Rezultat – proba suplimentară TI  REZULTAT FINAL PROBA SUPLIMENTARA COMPETENTA LINGVISTICA DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA  REZULTAT – PROBA SCRISA  REZULTAT SOLUTIONARE CONTESTATIE – PROBA SCRISA  REZULTAT – INTERVIU 10.12.2018  REZULTAT FINAL   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008...

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice