Notificări

Notificare cu privire la Acordul Brexit

Vă informăm că Acordul de Retragere a Regatului Unit al Marii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a intrat în vigoare sâmbătă, 1 februarie 2020 și poate fi accesat la link-ul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=RO. Subliniem faptul că, în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2020, Acordul prevede o perioadă...

Notificare cu privire la formularele standard electronice (“eForms”)

La data de 23 septembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986, disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R1780. În conformitate cu regulamentul menționat, utilizarea noilor formulare standard electronice aferente...

Notificare privind modificări ale pragurilor aplicabile procedurilor de achiziție publică

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L279/2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 2019/1827, nr. 2019/1828, nr. 2019/1829 și nr. 2019/1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la...

Notificare cu privire la utilizarea de către autoritățile contractante a informațiilor introduse în e-Certis

La data de 18 octombrie 2010, Comisia Europeană a lansat e-CERTIS, o bază de date online accesibilă la adresa https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search care enumeră criteriile de eligibilitate și documentele justificative din fiecare țară a Spațiului Economic European (SEE) solicitate în mod frecvent în cadrul procedurilor de achiziții publice. În conformitate cu prevederile art.199 alin. (1) din Legea...

Notificare – Consultare privind îmbunătățirea comunicării cu autoritățile publice locale și regionale

Comisia Europeană dorește să promoveze și să faciliteze aplicarea corectă a legislației Uniunii Europene privind achizițiile publice de către practicienii locali și regionali din domeniul achizițiilor publice din cele 28 de state membre ale UE. Sunteți invitat să participați la acest sondaj online pentru a ajuta Comisia Europeană să înțeleagă tipul și forma informațiilor referitoare...

Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, facem următoarele precizări: Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art....

 Notificare cu privire la modalitatea de transmitere de către autoritatea contractantă a solicitării de control ex-ante voluntar efectuat de către ANAP

Având în vedere modificările legislative recente aduse Ordonanței de Guvern nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să solicite ANAP introducerea în programul de verificare aferent controlului ex-ante...

Noi instrumente suport lansate de ANAP

Pentru a sprijini autoritățile contractante în procesul de achiziție, Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția acestora un set de documente cu rol de suport în pregătirea documentațiilor pentru atribuirea contractelor de lucrări aferente investițiilor din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Setul de documente conține instrucțiuni, note, formulări și exemple...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice