Notificări

Notificare – Consultare privind îmbunătățirea comunicării cu autoritățile publice locale și regionale

Comisia Europeană dorește să promoveze și să faciliteze aplicarea corectă a legislației Uniunii Europene privind achizițiile publice de către practicienii locali și regionali din domeniul achizițiilor publice din cele 28 de state membre ale UE. Sunteți invitat să participați la acest sondaj online pentru a ajuta Comisia Europeană să înțeleagă tipul și forma informațiilor referitoare...

Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, facem următoarele precizări: Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art....

 Notificare cu privire la modalitatea de transmitere de către autoritatea contractantă a solicitării de control ex-ante voluntar efectuat de către ANAP

Având în vedere modificările legislative recente aduse Ordonanței de Guvern nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să solicite ANAP introducerea în programul de verificare aferent controlului ex-ante...

Noi instrumente suport lansate de ANAP

Pentru a sprijini autoritățile contractante în procesul de achiziție, Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția acestora un set de documente cu rol de suport în pregătirea documentațiilor pentru atribuirea contractelor de lucrări aferente investițiilor din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Setul de documente conține instrucțiuni, note, formulări și exemple...

Notificare cu privire la modalitatea de transmitere de către autoritatea/entitatea contractantă a solicitării de control ex-ante voluntar efectuat de către ANAP

 În conformitate cu prevederile art. 75 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, a fost modificată și completată Ordonanţa...

Notificare cu privire la controlul ex-ante desfășurat de ANAP care vizează procedurile de negociere fără publicare prealabilă sau modificări ale contractului

Conform prevederilor în vigoare[i], Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) este instituția responsabilă pentru îndeplinirea funcției de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor și, respectiv, a modificărilor acestor contracte, această funcție de verificare realizându-se pe baza unei metodologii de selecţie. Astfel, în cazul procedurilor selectate pentru verificare[ii], activitatea de control ex-ante se iniţiază...

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat lista de verificare pentru contractele de bunuri convenționale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția tututor părților interesate lista de verificare utilizată  în activitatea de control ex-ante în cazul contractelor de bunuri convenționale. Precizăm că, în general, bunurile convenționale se referă la bunuri standard, disponibile la o scară largă, spre deosebire de bunurile specializate precum echipamentele IT sau dispozitivele medicale. În funcție...

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat lista de verificare pentru contractele de lucrări proiectare și execuție

Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția tututor părților interesate lista de verificare utilizată  în activitatea de control ex-ante în cazul contractelor de lucrări care include proiectarea și execuția acestora. Recomandăm tuturor reprezentanților autorităților contractante ca atunci când elaborează documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări proiectare și execuție să aibă în vedere informațiile...

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice