Indicatorii de monitorizare a eficienței procedurilor de achiziție publică finalizate prin contract în anul 2018

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice