Instrucţiunea nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice