Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice