Lista

Decizia (UE) 2016/1804 privind normele de aplicare a articolelor 34 și 35 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului

 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1804 A COMISIEI din 10 octombrie 2016 privind normele de aplicare a articolelor 34 și 35 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice