Regulament

REGULAMENTUL NR. 1336/2013 AL COMISIEI de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții

REGULAMENTUL NR. 1336/2013 AL COMISIEI de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții

COMMISSION REGULATION No 1336/2013 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the awards of contract

COMMISSION REGULATION No 1336/2013 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the awards of contract

COMMISSION REGULATION (EU) No 1251/2011 of 30 November 2011 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the awards of contract

COMMISSION REGULATION (EU) No 1251/2011 of 30 November 2011 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the awards of contract

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de

COMMISSION REGULATION (EC) No 1177/2009 of 30 November 2009 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts

COMMISSION REGULATION (EC) No 1177/2009 of 30 November 2009 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts

REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de

REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de

REGULAMENTUL (CE) NR. 1150/2009 AL COMISIEI din 10 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005 în ceea ce privește formularele standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul achizițiilor publice în conformitate cu Directivele 89/665

REGULAMENTUL (CE) NR. 1150/2009 AL COMISIEI din 10 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005 în ceea ce privește formularele standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul achizițiilor publice în conformitate cu Directivele 89/665

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice