Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public / Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

A. Lista cuprinzând documentele de interes public

 • – Proiectul de buget spre abrobare catre ordonatorul principal
 • – Situatia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri şi servicii la zi
 • – Situații specifice execuției bugetare, monitorizare cheltuieli, deschideri de credite, virări etc.
 • – Lista coduri IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare
 • – Lista obiective investitii (spre abrobare catre ordonatorul principal
 • – Programul anual al achizițiilor publice la zi
 • – Centralizator contracte la zi
 • – Graficul și obiectivele deplasărilor externe anuale
 • – Atribuțiile personalului din cadrul ANAP, potrivit fișei postului
 • – Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ANAP precum și condițiile de participare și cerințele specifice
 • – Registre de predare-primire corespondență
 • – Procesele verbale de predare a documentelor la arhivă
 • – Acte procedurale/procesuale pentru dosarele în care ANAP are calitatea de parte;
 • – Evidența dosarelor în care ANAP este parte
 • – Corespondență externă
 • – Procedurile operaționale
 • – Proceduri de sistem
 • – Regulamentul de ordine interioară al ANAP
 • – Regulamentul de organizare și funcționare al ANAP
 • – Codul de etică și deontologie a personalului salariat din cadrul ANAP
 • – Adrese de răspuns la solicitările instituțiilor/entităților interesate
 • – Copii după răspunsuri la petiții
 • – Adrese de solicitări către direcții / compartimente de specialitate din cadrul ANAP
 • – Adrese de solicitări către instituțiile responsabile în funcționarea sistemului național de achiziții publice
 • – Acte normative al căror inițiator este ANAP – Ordonanțe de urgență, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Președintelui ANAP, Instrucțiuni
 • – Proiectele de acte normative care sunt supuse dezbaterii publice
 • – Acte normative conexe domeniului achizițiilor publice
 • – Notificări privind modul de punere în aplicare a unor prevederi din domeniul achizițiilor publice;
 • – Programul de audiențe al persoanelor din conducerea ANAP
 • – Programele și Strategiile proprii ale ANAP

B. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • – Modele de documentații de atribuire standardizate
 • – Informațiile completate în e-Certis
 • – Rapoarte periodice privind deciziile CNSC;
 • – Rapoarte, situații statistice, analize, studii de piață în domeniul achizițiilor publice;
 • – Diverse note de informare a președintelui ANAP cu privire la activitatea de avizare;
 • – Registrul de evidență a ordinelor emise de președintele ANAP;
 • – Registrul de evidență a instrucțiunilor emise de președintele ANAP
 • – Lista protocoale de colaborare ANAP
 • – Interpretările Comisiei în domeniul achizițiilor publice.
(Visited 28.983 times, 1 visits today)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice