Notificarea nr 233 cu privire la extinderea sistemului Helpdesk pentru toate autoritățile contractante, indiferent dacă sunt sau nu beneficiare de finanțări prin instrumente structurale, precum și pentru toți operatorii economici participanți la procedurile de achiziție publică

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice