Notificare cu privire la modalitatea de transmitere de către autoritatea/entitatea contractantă a solicitării de control ex-ante voluntar efectuat de către ANAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice