Prezentare SIPOCA 45

 

Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice, cod SIPOCA 45

 

 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)

Scopul acestuia este creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile în implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice, în vederea îmbunătățirii sistemului de achiziții publice din România.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • – consolidarea funcțiilor strategice ale ANAP prin îmbunătățirea proceselor și a organizării interne;
  • – simplificarea procesului de achiziție, reducerea timpului aferent derulării unei proceduri de achiziție publică;
  • – crearea unui cadru instituțional dinamic al achizițiilor publice la nivel național, caracterizat printr-o aplicare și interpretare unitară a legislației în vigoare.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • – implementarea unui un sistem unitar integrat la nivelul ANAP pentru susținerea rolului acesteia de verificare ex-ante, de monitorizare și de supervizare a achizițiilor publice;
  • – dezvoltarea a opt instrumente operaționale pentru a susține o abordare unitară în domeniul achizițiilor publice;
  • – crearea unui sistem de achiziții publice centralizate;
  • – diseminarea informațiilor și abilităților dobândite cu privire la procesul de achiziții publice.

Data de începere: 27.02.2017

Perioada de implementare: 38 luni

Bugetul proiectului: 44.762.049,61 lei

 

 

 


Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

(Visited 3.906 times, 7 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice