Rezultate

Rezultate

Activitatea 3 – Elaborarea unui Sistem unitar, integrat instituit la nivelul  ANAP pentru susținerea rolului acesteia de verificare ex-ante,de monitorizare  și supervizare a  achizițiilor publice

Subactivitatea 3.1Realizarea unei analize externe în vederea identificării punctelor vulnerabile care îngreunează consolidarea capacității administrative a ANAP din punct de vedere funcțional și operațional / Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 3.2Elaborarea unei metodologii pentru trecerea graduală de la controalele sistematice la cele pe bază de eșantion, respectiv de la o verificare axată pe aspecte de regularitate, mai mult formală (aferentă tuturor documentațiilor de atribuire publicate în SEAP), la una orientată pe aspecte calitative (realizată doar pe un eșantion reprezentativ) / Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 3.3Elaborarea unei metodologii care va include metode și instrumente ce pot fi utilizate în controlul ex-ante pentru identificarea și tratarea aspectelor calitative amintite la subactivitatea 3.2, astfel încât să poată duce la îndeplinire cu succes noul tip de verificare/ Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 3.4 – Elaborarea unei analize în vederea identificării opțiunilor sau a unui model în baza căruia structura de control ex-ante va dispune aplicarea de măsuri corective obligatorii autorităților contractante verificate/ Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 3.5 – Elaborarea unei analize și identificarea opțiunilor pentru stabilirea mecanismului de conciliere/ Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 3.6 – Dezvoltarea unui proiect de caiet de sarcini necesar pentru încheierea unui acord-cadru având ca obiect asistență tehnică în vederea creării accesului la experți tehnici în domenii specifice, care vor sta la dispoziția ANAP/ Stadiu în implementare: Finalizată

 

Activitatea 4 – Dezvoltarea a opt instrumente operaționale dezvoltate pentru a susține abordarea unitară în domeniul achizițiilor publice

Subactivitatea 4.2Elaborarea unui îndrumar care să sprijine soluționarea problemelor privind gestionarea utilităților și a autorizațiilor / Stadiu în implementare: Finalizată

Consultați documentul pe Ghidul Online

Subactivitatea 4.3 – Elaborarea unor modele și metode adecvate ce pot fi utilizate de către autoritățile contractante în implementarea sistemului de control managerial / Stadiu în implementare: Finalizată

 Ghidul privind implementarea standardelor de control intern managerial în achizițiile publice de către autoritățile contractante

 Îndrumar privind implementarea standardelor de control intern de către autoritățile contractante mari

 Îndrumar privind implementarea standardelor de control intern de către autoritățile contractante medii

 Îndrumar privind implementarea standardelor de control intern de către autoritățile contractante mici

 *Documentele din cadrul acestei activități au fost avizate de SGG în conformitate cu prevederile Acordului de Implemetare încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice şi Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea colaborării interinstituţionale în vederea realizării unor măsuri din cadrul Strategiei Naţionale în domeniul achiziţiilor publice prin intermediul asistenţei tehnice externe furnizate în baza Acordului de servicii dintre Agenția Națională pentru Achiziții Publice şi Banca Europeană de Investiţii.

Subactivitatea 4.4 –  Realizarea unui îndrumar și a unor liste de verificare în vederea prevenirii situațiilor de conflict de interese / Stadiu în implementare: Finalizată

 Îndrumar pentru Autoritățile Contractante privind conflictele de interese în procesele de achiziții publice, în baza legislației naționale privind achizițiile publice, și a Strategiei Naţionale în domeniul achizițiilor publice

Subactivitatea 4.5 – Elaborarea unui îndrumar specific în sprijinul activității controlorului financiar preventiv, în domeniului achizițiilor publice / Stadiu în implementare: Finalizată

Cod de etică pentru persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu

 Îndrumar privind consolidarea controlului financiar preventiv propriu în domeniul achizițiilor publice

 

Activitatea 5 – Configurarea unui sistem de achiziții publice centralizate

Subactivitatea 5.1 – Elaborarea unei analize privind bunurile și/sau serviciile ce pot fi achiziționate centralizat / Stadiu în implementare: Finalizată

Subactivitatea 5.2 – Elaborarea unei analize pentru stabilirea oportunității recurgerii la sprijinul unităţilor centralizate de achiziții publice (UCA) sau la consorţii de autorități contractante la nivel regional / Stadiu în implementare: Finalizată

 Livrabile UCA Central 

Studiu de fezabilitate privind produsele sau serviciile principale recomandate pentru achiziționarea centralizată

Raport de recomandare asupra structurii si modului de functionare a unei Unitati Centrale de Achizitii Publice

.Strategii de achiziții centralizate în domenii de achiziții definite

Studiu cu privire la opțiunile de organizare a UCA sub forma unei societăți cu capital integral de stat sau a unei instituții publice

Livrabile UCA Regional

Analiza oportunității și fezabilității centralizării achizițiilor publice la nivel regional prin stabilirea unor asocieri de autorități contractante sau înființarea unor unități de achiziție centralizată

Reclasificare coduri CPV

 

Activitatea 6 – Diseminarea de informații și dobândirea de abilități cu privire la procesul de achiziții publice

Subactivitatea 6.2 –  Elaborarea și implementarea unor sesiuni de instruire pentru personalul responsabil cu acordarea vizei de control financiar preventiv / Stadiu în implementare: Finalizată

 

 

(Visited 4.894 times, 1 visits today)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice