Prezentare SIPOCA 625

Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante, cod SIPOCA 625

 

 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)

Partener: Institutul Național de Administraţie (INA)

Scopul acestuia este de a oferi sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante în vederea creșterii transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice pentru o aplicare unitară a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 1. Îmbunătățirea sistemului de achiziții publice prin evaluarea impactului implementării SNAP și elaborarea unui Plan de Acțiune în domeniul achizițiilor publice.
 2. Întărirea capacității ANAP în vederea consolidării noului mod de realizare a controlului ex-ante, prin asigurarea de suport la nivel sectorial cu implicarea unor experți care să ofere asistență personalului ANAP care verifică documentațiile de atribuire, precum și pentru verificarea specificațiilor tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire specifice domeniului IT – domeniul pilot selectat.
 3. Eficientizarea practicilor interne de lucru ale ANAP prin dezvoltarea unei aplicații electronice pentru realizarea screening-ului legislativ şi pentru asigurarea transparenței în procesul de consultare publică a proiectelor de acte normative/ instrumentelor de lucru inițiate de ANAP, ce va avea ca efect eliminarea birocrației
 4. Facilitarea monitorizării eficace a pieței achizițiilor publice pentru îndeplinirea condiției favorizante conform Memorandumului Guvernului, aprobat în septembrie 2018, cu tema: „Elemente privind poziția preliminară națională asupra pachetului legislativ privind Politica de Coeziune 2021-2027”
 5. Profesionalizarea personalului implicat în domeniul achiziţiilor publice prin consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor acestuia.
 6. Încurajarea agregării cererii între autoritățile contractante de la nivel local prin înființarea a minim două unități pilot de achiziții centralizate la nivel local ce are ca scop eficientizarea utilizării fondurilor publice și diseminarea importanței și a beneficiilor instituirii UCA locale
 7. Dezvoltarea capacității autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice prin sprijinirea a 160 de autorități contractante cu scopul de a îmbunătăți procesul de pregătire și management al procedurilor de achiziții publice având ca efect mai puține nereguli și corecții financiare
 8. Aplicarea unitară a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu prin organizarea unor programe de formare specializată și de perfecționare în domeniul achizițiilor publice contribuind astfel la utilizarea eficientă a banilor publici.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 1. O analiză de evaluare a sistemului achizițiilor publice din România, în urma implementării măsurilor SNAP și în cadrul căreia vor fi identificate direcțiile de acțiune ce vor fi luate de ANAP sau alți actori ai sistemului de achiziții publice cu scopul îmbunătățirii sistemul național elaborându-se și un Plan de acțiune în domeniul achizițiilor publice;
 2. Consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor personalului personalului implicat în domeniul achiziţiilor publice (în parteneriat cu INA):
 • va fi revizuit standardul ocupațional „expert achiziții publice”;
 • va fi elaborat un cadru de competențe pentru funcțiile publice de consilier achiziții publice și consilier sistem achiziții publice;
 • va fi realizat un studiu cu privire la introducerea unei profesii reglementate în domeniul achizițiilor publice, precum și dezvoltarea unui sistem de recompense;
 • va fi realizat un program de formare specializată și cursuri de perfecționare în domeniul achizițiilor publice pentru 4.100 de persoane (la nivel central și local);
 1. Înființarea a trei unități pilot de achiziții centralizate la nivel local (județ, municipiu și ADI), prin dezvoltarea de modele de configurare și organizare ce vor putea fi utilizate și de către alte autorităţi publice la nivel național, realizându-se astfel achiziții centralizate într-un mod eficient, având ca efect mai puţine nereguli şi corecţii financiare, precum și organizarea de 16 conferințe de informare la nivel regional;
 2. Asigurarea de suport la fața locului (on-the-job) pentru 160 de autorități contractante cu sprijinul Băncii Mondiale – autoritățile selectate vor fi sprijinite în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru trei proceduri (furnizare, servicii şi lucrări), vor beneficia de suport la semnarea contractelor şi implementarea acestora;
 3. Asigurarea de suport de către experții BEI în vederea derulării controlului ex-ante – ANAP va continua procesul de consolidare a reformei controlului ex-ante, astfel încât acesta să se defășoare în linie cu Strategia națională în domeniul achizițiilor publice (SNAP). Această asistenţă reprezintă transferul de expertiză de la experţii sectoriali către controlorii ex-ante în vederea obţinerii unei abordări unitare şi de substanţă a verificărilor calitative efectuate;
 4. Dezvoltarea a două aplicații informatice la nivelul ANAP – modul pentru realizarea screening-ului legislativ și un modul pentru asigurarea transparenței proiectelor de acte normative;
 5. Crearea unui mecanism eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice – Acest mecanism va putea oferi informaţii relevante pentru monitorizarea pieţei achiziţiilor publice. Mai mult, tipurile de date existente vor fi analizate în vederea stabilirii unei strategii pentru colectarea şi integrarea acestora care să permită o analiză permanentă, la zi, a indicatorilor la nivel de sistem, sector sau autoritate contractantă.

Data de începere: 10.07.2019

Perioada de implementare: 36 luni

Bugetul proiectului: 119,971,468.35 lei

 


Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

(Visited 943 times, 1 visits today)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice