Președinte

Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice –  Bogdan PUŞCAŞ  Curriculum vitae  

pdf-icon-1 Declarație de avere – 2019

pdf-icon-1 Declarație de interese – 2019

pdf-icon-1Declarație de avere – 2018 (acualizată)

pdf-icon-1Declarație de interese – 2018 (acualizată)

pdf-icon-1 Declarație de avere – 2017 (actualizată)

pdf-icon-1 Declarație de interese – 2017

pdf-icon-1 Declaratie de Avere    – 2016 (actualizată)

pdf-icon-1 Declaratie de interese  – 2016 (actualizată)

pdf-icon-1 Declarație de avere   – 2016 (numire)

pdf-icon-1Declarație de interese  – 2016 (numire)


Programul de audiențe la Președintele ANAP:


EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Ianuarie 2016 – Prezent, Președinte Agenția Națională pentru Achiziții PubliceIMG_0584 (2)

 • Reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale de stabilire a politicilor şi de reglementare în domeniul achiziţiilor publice.
 • Iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice. Acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ANAP, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului.
 • Iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente.
 • Colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice.

Decembrie 2015 – Ianuarie 2016, Consilier personal al Primului-ministru, Cancelaria Prim-ministrului, Consilierea Primului-ministru pe probleme de achiziții publice.

Decembrie 2012 – Decembrie 2015, Managing Partner, AUCTIONS WORLD SRL

 • Principalele responsabilități ale poziției sunt dezvoltarea activității companiei și identificarea unor oportunități strategice noi și prin comunicarea acestora către categoriile de clienți vizate.
 • Participare din partea companiei la implementarea contractelor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru beneficiari publici și privati.
 • Totodată au fost susținute cursuri de expert achiziții publice (cod COR 214946) pentru EURO BEST TEAM SRL.

Februarie 2011 – Decembrie 2012, Director, Direcția Achiziții și Administrativ, Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului 

 • Derularea tuturor procedurilor de achiziție publică ale aparatului central a MECTS și ale Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale.
 • Implicarea directă în toate procedurile de achiziții desfășurate pe 16 din proiectele POSDRU. (*VEZI ANEXA) Realizarea normelor metodologice interne pentru procedurile de achiziții publice din anexa 2B a OUG nr. 34/2006 (servicii   hoteliere și de restaurant) și pentru achizițiile exceptate de la proceduri (închirierea de immobile). Coordonarea activităților administrative curente în cadrul MECTS (bugete de carburanți, birotică-papetarie, utilități, telefonie mobilă și trafic de date, cheltuieli administrative și de protocol) .

Iunie 2010 – Februarie 2011, Director Adjunct, Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

 • Derularea tuturor activitaților de comunicare publică și informare.
 • Coordonarea activităților curente ale Hotelului Sport, ale unităților de alimentație publică și a seviciului transporturi.

Noiembrie 2006 – Mai 2010, Consilier principal, Ministerul Integrării / Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor / Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

 • Evaluarea și examinarea diverselor activități curente ale Direcției Generale de Comunicare.
 • Coordonarea evenimentelor de relații publice în care este implicat ministru sau ceilalți demnitari;
 • Monitorizarea presei

Martie 2004 – Noiembrie 2006 Consilier de integrare, Autoritatea Națională de Control/Autoritatea de Control a Guvernului

 • Coordonarea activităților specifice din instituțiile subordonate: Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, Garda de Mediu, Inspectoratul General pentru Construcții, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Direcția de Control Sanitar Veterinar.
 • Monitorizarea implementarii în cadrul Gărzii Financiare a programului: PHARE Twinning project RO 02/IB-FI-11 The optimization of the Financial Guard’s Strategy of limiting/keeping under control of tax evasion.
 • Monitorizarea, analiza și raportarea stadiului de realizare al Planului de Măsuri Prioritare și a altor documente convenite cu Uniunea Europeană în cadrul procesului de aderare.

Noiembrie 2003 – Martie 2004, Coordonator Departament Relații Publice, ELSACO Group

 • Măsurarea utilităților și repartiția cheltuielilor; Echilibrarea hidraulică a sistemelor de termoficare
 • Realizarea și punerea în aplicare a Planului Anual de Comunicare;
 • Organizarea diverselor evenimente în companie precum: Gala Premiilor ELSACO, Serbarea Pomului de Crăciun, Ziua Angajatului, etc.
 • Conceperea și producerea tuturor materialelor publicitare (fluturași, pliante, mape de prezentare, spoturi audio-video, panotaj stradal, bannere, etc), Organizarea standurilor companiei la diversele targuri si expozitii

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 • 2011: Expert achiziții, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2010: Instituție Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Curs de perfectionare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
 • 2009: Manager de proiect, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2009: Formator:  Lector titular în cadrul EURO BEST TEAM al cursurilor de Expert achiziții publice, Utilizarea SEAP (Operatori economici privati și Autorități contractante), Manager Parteneriat Public Privat, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2008: Comisia Europeană – PHARE LT2005/IB/FI/01, CURS DE PERFECȚIONARE – EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT METHODOLOGY, Vilnius
 • 2006: Institutul Național de Administrație, Curs de perfecționare în gestionarea fondurilor structurale
 • 1999 – 2003: Diploma de licență, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Specializare în Comunicare și Relații Publice, Lucrarea de licență are ca temă: Managementul de Proiect – Finanțarea Proiectelor Internaționale Specialist în gestionarea crizelor de imagine. Specialist în crearea şi administrarea unei structuri de PR.

Limbi străine cunoscute

Engleză – Avansat; Franceză – Avansat; Italiană – Mediu; Greacă – Începător;

(Visited 26.533 times, 37 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice