Proceduri Operaționale ANAP

Direcţia Generală Reglementare, Coordonare Metodologică şi Suport Operaţional

pdf-icon-1Procedură operațională privind desfășurarea activității de monitorizare a proiectelor de acte normative a actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I și a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în scopul de a identifica impactul acestora asupra legislației în domeniul achizițiilor publice

Direcţia Generală Politici Publice şi Relaţii Internaţionale

pdf-icon-1 Procedură operațională privind elaborarea și promovarea politicilor în domeniul achizițiilor publice

Direcţia Generală Control Ex-ante

Procedurile Operaționale de interes public privind verificarea documentațiilor de atribuire/anunțurilor de intenție/anunțurilor/invitațiilor de participare/eratelor și procedura în baza căreia se realizează procesul de verificare ex-ante precum și cele 3 liste de verificare – aferente  celor 3 tipuri de contracte, respectiv furnizare, servicii si lucrări – anexe la procedura operațională.

pdf-icon-1 Lista verificare contracte furnizare PO – 02 – 2016

pdf-icon-1 Lista verificare contracte lucrari – PO – 02 -2016

pdf-icon-1 Lista verificare contracte servicii – PO – 02 – 2016

pdf-icon-1 PO – 02 – forma finala

 

(Visited 69.405 times, 56 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice