Proiect de Îndrumar Metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice