Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice