Proiect de ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice