Protecția datelor cu caracter personal

  1. Informații generale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

În realizarea funcțiilor sale, Agenția Națională pentru Achiziții Publice elaborează, promovează și implementează politici în domeniul achizițiilor publice, stabilește și implementează sistemul de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, monitorizează şi supervizează sistemul de achiziţii publice în vederea eficientizării acestuia, în conformitate cu prevederile OUG 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANAP, cu modificările și completările ulterioare.

În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională pentru Achiziții Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialiate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instuții publice și cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.

  1. Date cu caracter personal

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare, anumite structuri din cadrul ANAP prelucrează date cu caracter personal.

Protecţia datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, la nivelul ANAP, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent, în scopuri determinate, explicite şi legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederilor legale în vigoare.

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

ANAP garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art.25 şi 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transmise de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice în conformitate cu prevederile legale şi altor autorități/instituții publice abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

Structurile din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice care prelucrează date cu caracter personal nu transferă această categorie de date către state terţe sau organizaţii internaţionale.

  1. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor.

  1. Drepturile persoanei vizate

Potrivit legislației, persoana vizată beneficiază de dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a depune  o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice.

  1. Date de contact

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Agenției Naționale pentru Achiziții Publice trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată. Aceasta poate fi depusă la Registratura generală a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice sau transmisă la adresa de e-mail data.protectie@anap.gov.ro.

Programul de lucru al registraturii generale este Luni – Joi: 09.00 – 16.00 și  Vineri: 09.00 – 14.00.

(Visited 1.370 times, 1 visits today)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice