Raportul statistic aferent semestrului I al anului 2019 privind procedurile de atribuire a contractelelor de achiziție publică inițiate prin publicare de anunț/invitație de participare/anunț de participare simplificat în cadrul SEAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice