Profesionalizarea personalului din domeniul achizițiilor publice

Strategia Națională a Achizițiilor Publice, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.901/2015, definește politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului național de achiziții publice în perioada 2015-2020.

În contextul în care achizițiile publice devin instrumentul principal de deblocare a creșterii economice la nivel european, reformarea sistemului  național de achizitii publice se conformează directivelor statelor membre,  al căror obiectiv principal îl constituie reglementarea modului de cheltuire a banului public  și asigurarea accesului neîngrădit al operatorilor economici.

Analiza sistemului naţional de achiziţii publice a condus la identificarea unui ansamblu de deficienţe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice și o serie de blocaje birocratice. La acest moment la nivelul administrației publice din România nu există reglementări unitare în ceea ce privește cariera personalului  responsabil în domeniul achizițiilor publice, ceea ce duce la lipsa capacităţii şi capabilităţilor autorităţilor contractante de a derula proceduri de achiziţie publică.

În vederea realizării măsurilor de reformă referitoare la profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice prevăzute în capitolul 4 din Strategia naţională în domeniul achiziţiilor, pilon extrem de important pentru creșterea calității procesului de achiziții, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a întreprins o serie de demersuri, cel mai important  în acest sens îl reprezintă definirea profilului personalului care gestionează achiziții publice, la acest moment, în cadrul autorităților contractante din România și  dezvoltarea unei baze de date cu responsabilii cu derularea procedurilor de achiziții publice.

Astfel ANAP a  demarat acest proces prin organizarea unor dezbateri la nivel regional, unde a fost angrenat personalul instituțiilor publice din județele arondate centrelor regionale Timișoara și Ploiești.

În cadrul acestor dezbateri, participanții au solicitat clarificări pe următoarele aspecte: lipsa personalului specializat pe partea de achiziții care să completeze caietele de sarcini, profesionalizarea angajaților din departamentele de achiziții prin contractarea unui personal specializat sau prin folosirea serviciilor de consultanță ca o posibilă soluție, remunerarea specialiștilor din acest domeniu conform responsabilităților precum și lipsa asigurărilor profesionale.

ANAP a  transmis către autoritățile contractante din România un chestionar dedicat angajaților din instituțiile publice, responsabili cu derularea procedurilor de achiziții. Datele obținute vor determina dimensiunea demersului referitor la înființarea funcției generale cu atribuții specifice în domeniul achizițiilor publice, la nivelul administrației publice din România.

Până în ianuarie 2016 au fost completate 5791 de chestionare. Din analiza datelor deținute până la acest moment,  ANAP cunoaște faptul că la nivelul administrației publice locale, respectiv la nivelul unităților administrativ teritoriale, 18% din responsabilii respondenți au atribuții exclusiv în domeniul achizițiilor publice iar, defalcat  pe tipul de studii al acestora  a reieșit că 5% dintre respondenti au studii medii, 8% au studii superioare de scurta durată și 87% au studiii superioare de lunga durată.

După finalizarea procesului de constituire a bazei de date, specialiștii ANAP vor elabora analize certe, necesare fundamentării proiectelor de acte normative aferente profesionalizării  personalului responsabil cu achizitiile publice și se va stabili un parcurs distinct de carieră profesională, reglementat printr-un act normativ specific care să cuprindă norme referitoare la recrutare, mobilitate, formare profesională, răspundere juridică și evaluarea performanțelor profesionale indiferent de statutul postului ocupat pentru consilierii în achiziții publice.

 

Documente și link-uri utile

Chestionar dedicat profesionalizării persoanelor cu atribuții în domeniul achiziţiilor publice disponibil pe www.e-licitatie.ro / Comunicate de presă

Campania de profesionalizare a specialiștilor în achiziții publice continuă / Comunicate de presă

ANAP începe procesul de profesionalizare a specialiștilor în achiziții publiceComunicate de presă

 

(Visited 19.962 times, 21 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice