Transparență decizională

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate...

Proiectul de Ordonantă de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Proiectul de Ordonantă de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Nota de fundamentare – publicat la data de 07.03.2019   Persoanele interesate...

Proiect de ordin comun al președintelui ANAP și al președintelui ANRSC privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Proiectul de ordin comun al președintelui ANAP și al președintelui ANRSC privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie a fost publicat pe site-ul ANRSC la secțiunea TRANSPARENȚĂ->ACCES INFORMAȚII INTERES PUBLIC->PROIECTE ACTE NORMATIVE...

Proiect de ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

 Proiect de ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat – publicat la data de 12.02.2019 Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le...

Instrucțiune privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

 Instrucțiune privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială – publicat la data de 21.12.2018. Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de email: transparenta.decizionala@anap.gov.ro, în termen de 15 zile de la data publicării pe site a anunțului.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii – publicat la data de 24.10.2018 Notă de fundamentare 24.10.2018 – Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect,...

Proiect de Ordin al ministrului mediului și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi, care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

Proiect de Ordin al ministrului mediului și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi, care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini   Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul...

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice