Proiecte în consultare

Proiecte în consultare

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului comun al președintelui A.N.R.S.C. și al președintelui A.N.A.P. nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

Ordin pentru modificarea Ordinului comun al președintelui A.N.R.S.C. și al președintelui A.N.A.P. nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se...

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98 din 2016, a Legii nr. 99 din 2016 și a Legii nr. 100 din 2016 Expunere de motive – Lege nr. 98_99_100 Tabel de concordanţă Directiva 23 Tabel de concordanţă Directiva 24 Tabel de concordanţă Directiva 25     Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau...

Proiect de Îndrumar Metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice lansează în consultare publică Proiectul de Îndrumar Metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire. Documentul elaborat oferă îndrumări specialiștilor din cadrul autorităților contractante în utilizarea și formularea adecvată a cerințelor de calificare legate de respectarea de către operatorii economici a unor standarde pentru sisteme de management...

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Proiect de Lege modificare 98_99_100_2016 Expunere de motive Lege nr. 98_99_100 Tabel de concordanţă Directiva 24 Tabel de concordanţă Directiva 25     Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro, în termen de 10 zile de la data publicării pe site a...

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate...

Proiectul de Ordonantă de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Proiectul de Ordonantă de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Nota de fundamentare – publicat la data de 07.03.2019   Persoanele interesate...

Proiect de ordin comun al președintelui ANAP și al președintelui ANRSC privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Proiectul de ordin comun al președintelui ANAP și al președintelui ANRSC privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie a fost publicat pe site-ul ANRSC la secțiunea TRANSPARENȚĂ->ACCES INFORMAȚII INTERES PUBLIC->PROIECTE ACTE NORMATIVE...

Proiect de ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

 Proiect de ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat – publicat la data de 12.02.2019 Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le...

Instrucțiune privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

 Instrucțiune privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială – publicat la data de 21.12.2018. Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de email: transparenta.decizionala@anap.gov.ro, în termen de 15 zile de la data publicării pe site a anunțului.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii – publicat la data de 24.10.2018 Notă de fundamentare 24.10.2018 – Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect,...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice