Biblioteca de spețe

Participare

Întrebare :  În cadrul unei proceduri de achiziție publică, un operatorul economic a participat în trei calități distincte, respectiv: în calitate de ofertant individual; în calitate de ofertant asociat; în calitate de terț susținător al unui ofertant. Având în vedere situația descrisă, se solicită confirmarea faptului că, în cazul în care un operator economic participă în...

Asociere

Întrebare:  Cum se realizează atribuirea contractelor de achiziție publică în cazul unei asocieri formate dintr-o autoritatea contractantă și un beneficiar privat care derulează în comun un proiect? Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi asocierile care...

Derularea procedurii de atribuire

Întrebare: Consiliere metodologică cu privire la posibilitatea entității contractante de a invita candidaţii/ofertanţii să completeze sau să clarifice documentele justificative depuse ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE în condiţiile în care în documentaţia de atribuire nu s-a limitat numărul de contracte care pot fi prezentate în vederea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, însă s-a...

Conflict de interese

Întrebare: Existența unui posibil conflict de interese în situația în care se va încheia un contract între proiectantul lucrărilor și executantul lucrărilor, având în vedere că execuția lucrărilor nu a fost atribuită împreună cu proiectarea, fiind încheiate două contracte distincte. Răspuns: Legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016, reglementează modul de realizare...

Delegare

Întrebare : Obligativitatea stabilirii redevenței în cazul unui contract de delegare a prestării serviciului de salubritate aflat in derulare si incheiat inainte de intrarea in vigoare a noii legislatii in domeniul achizitiilor publice, in baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006. Autoritatea contractanta a incadrat contractul in categoria contractelor de concesiune de servicii, insa în cuprinsul clauzelor...

Criterii de selecție

Întrebare : Modalitatea de formulare a cerinței privind experiența similară în cadrul unei proceduri de achiziție publică pentru atribuirea unui contract de lucrări și modalitatea prin care operatorii economici, potențial participanti la procedură, pot dovedi îndeplinirea cerinței. Răspuns : Conform art. 178 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cerințele privind capacitatea tehnică și profesională pot...

Cerințe de calificare

Întrebare : Modalitatea de formulare a cerinței privind experiența similară în cadrul unei proceduri de achiziție publică pentru atribuirea unui contract de lucrări și modalitatea prin care operatorii economici, potențial participanti la procedură, pot dovedi îndeplinirea cerinței. Răspuns : Conform art. 178 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cerințele privind capacitatea tehnică și profesională pot...

Mijloace electronice

Întrebare : Modalitatea de prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Răspuns : Conform prevederilor art. 214 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 “Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare în termen de maximum 25 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Prin excepție, în cazuri temeinic...

Documentația de atribuire

Întrebare : Caracterul restrictiv al unei cerințe minime de calificare privind situația economică și financiară, solicitată de către o autoritate contractantă, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii cazare inițiate în anul 2012. Răspuns : Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, în cazul în care o autoritate...

Planificarea achizițiilor

Întrebare : Posibilitatea extinderii principiilor din definiția existentă în legislația națională și Directiva 24/2014/UE pentru produsele similare la serviciile similare, având în vedere că acestea nu sunt definite, și modalitatea de calculare a valorii estimate pentru achiziția serviciilor de realizare a unei pagini web, realizare film publicitar și campanie de publicitate. Răspuns : Având în...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice