Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice