AN@P.GOV.RO - Contact:

Proiectul Normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile publice (clasice)

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice