Un contract de finanțare și două de asistență tehnică, semnate astăzi de România cu Banca Europeană de Investiții (BEI)

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice