Clarificări cu privire la noua modalitate de derulare a procesului de verificare a documentațiilor de atribuire

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice